Årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte 2022 i Ölands skyttekrets

Härmed kallas befattningshavare i Ölands skyttekrets, föreningsrepresentanter, samt övriga intresserade medlemmar inom Ölands skyttekrets föreningar till årsmöte för år 2021 Skyttelokalen Algutsrum klockan 19:00 Torsdag 2022-04-21.

Föredragningslista/Bokföring kommer finnas tillgängligt på mötet

Väl mött!

Patrik Nilsson

Ordförande Ölands skyttekrets