Resultat Ölandsmästerskap 2013 ställning

Öm G Stn 21/7-13 Degerhamn                    
                         
                         
Gunnar Johansson 19 37 42 98 34 35 69   167      
Peter Fransson 43 46 38 127 47 42 89   216      
Birger Johansson 46 47 38 131 47 37 84   215      
Ulf Danelö 35 41 29 105 41 35 76   181      
Patrik Nilsson 48 42 43 133 46 37 83   216      
Anders Persson 43 47 41 131 48 42 90   221      
Tommy Johansson 47 47 38 132 49 39 88   220      
Tobias Rosell 46 49 43 138 46 38 84   222      
Louise Rosell 49 48 49 146 48 50 98   244      
Ruldolf Biegler 37 40 29 106 45 24 69   175      
Tomas Svensson 46 47 39 132 47 29 76   208      
Leif Janzon 47 46 28 121 49 27 76   197      
                         
Final                  S:a    Knä     s:a 1 2 3 4 5     S:a  Totalt
1 Tommy Johansson 220 40 260 6 10 8 6 8 38 298
2 Tobias Rosell 222 42 264 3 1 10 6 8 28 292
3 Patrik Nilsson 216 36 252 8 7 6 5 9 35 287
4 Anders Persson 221 35 256 1 5 9 8 8 31 287
5 Peter Fransson 216 41 257 2 4 4 6 9 25 282
6 Birger Johansson 215 33 248 1 1 4 7 4 17 265
7 Ulf Danelö 181 45 226 3 6 8 3 7 27 253
8 Leif Janzon 197 39 236 0 0 0 0 0 0 236
9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0