OBS! Skjutning på Sandby skjutfält får ej förekomma! OBS!

I dag blev jag ( Patrik) uppringd av försvarsmakten då dom sett avlysningsskyltarna till helgens tävling.
Dom meddelade att försvarsmakten F17 fortfarande arranderar marken och därmed innehar miljöansvaret för skjutfältet. Då vi inte har ett skriftligt avtal
med markägaren kan vi ej fortsätta att skjuta där. Om vi fortsätter finns risk för rättsliga efterföljder.

Försvarsmakten har sitt arrende till 2017 först därefter kan vi börja skjuta igen på Sandby skjutfält.

Jag avråder samtliga föreningar att använda skjutfältet i fortsättningen.

Tävlingen nu på söndags ställs in!