Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte 2021 i Ölands skyttekrets

Härmed kallas befattningshavare i Ölands skyttekrets, föreningsrepresentanter, samt övriga intresserade medlemmar inom Ölands skyttekrets föreningar till årsmöte för år 2020

Skyttelokalen Algutsrum klockan 18:00 Torsdag 2020-07-01.

Väl mött!

Patrik Nilsson

Ordförande Ölands skyttekrets