Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte 2020 i Ölands skyttekrets

Kallelse

Dagordning

Konsituerande möte

Härmed kallas befattningshavare i Ölands skyttekrets, föreningsrepresentanter, samt övriga intresserade medlemmar inom Ölands skyttekrets föreningar till årsmöte för år 2019 på Södra Arontorpsgatan 39, Torslunda (Hos fam Rosell) klockan 18:00 Onsdag 2020-06-24.

Bifogat denna kallelse är dagordning till mötet.

Med tanke på rådande omständigheter så hålls mötet utomhus, vid dålig väderlek hålls mötet i Skyttehallen, Algutsrum.

Väl mött!

Patrik Nilsson

Ordförande Ölands skyttekrets